Nghĩa của từ nhau bằng Tiếng Việt

nhau
[nhau]
placenta; afterbirth
Nhau sót
Retained placenta
each other; one another
Ba sinh viên đó luôn sẵn sàng giúp nhau khi cần
Those three students are always ready to help one another if need be
Các đường BC và DE cắt nhau tại F
The lines BC and DE intersect (with each other) at F
Họ thường xuyên thăm viếng nhau
They frequently exchanged visits (with each other)
Họ lườm nhau với vẻ ganh tị
They glanced enviously at each other; they exchanged envious glances (with each other)
together
Dán hai tờ giấy vào nhau
To glue two sheets of paper together
Hai mắt xích này móc vào nhau
These two pieces of the chain hook together

Đặt câu với từ "nhau"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhau", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhau, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhau trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Trùng nhau thì bằng nhau.

2. Chúng ta cùng nhau cỡi, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau.

3. Họ yêu nhau và cưới nhau.

4. (Tràng cười) Màu giống nhau, thông điệp giống nhau, từ ngữ giống nhau.

5. Đảng phái chính trị khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, học trường khác nhau.

6. Khi ta thấy nhau chúng ta chào nhau, ta sẽ hôn nhau bao nhiêu cái?

7. Dìu nhau trên lối, dắt nhau đưa đi.

8. Khác nhau, nhưng chất lượng tốt giống nhau.

9. Hormones khác nhau, bộ phận sinh dục khác nhau, khả năng sinh học khác nhau.

10. Yêu nhau lắm cắn nhau đau chứ gì?

11. Hai màng ối khác nhau có môi trường hoocmon khác nhau và nhận máu từ mẹ thông qua hai nhau thai khác nhau.

12. Mới đầu người đàn ông và đàn bà gặp nhau, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau.

13. Thêm những cái bằng nhau vào những cái bằng nhau thì được những cái bằng nhau.

14. Chúng viết khác nhau, nhưng phát âm giống nhau.

15. Cộng đồng dân cư khác nhau từ các vùng khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.

16. Họ không bao giờ cãi nhau, không bao giờ làm tổn thương nhau, hay chia lìa nhau.

17. Cùng nhau ở đó mỗi ngày nắm tay nhau

18. Những phân tử protein và DNA tình cờ gặp nhau, nhận ra nhau và ôm ghì lấy nhau.

19. Mọi người ôm chầm lấy nhau, hôn nhau, chúc mừng nhau “Eid Mubarak”, Chúc lễ Eid Hạnh phúc.

20. Trong quân đội, chúng tôi làm việc cùng nhau, tập luyện cùng nhau và sống cùng với nhau.

21. Chúng ta vui đùa cùng nhau, chiến đấu có nhau.

22. Từng độ tuổi khác nhau , từng giai đoạn khác nhau

23. 10 Khuyên giục nhau không có nghĩa kiểm soát nhau.

24. Nhưng bạn bè với nhau, thì hại nhau làm gì?

25. Với cô ấy, cô ấy chỉ muốn đi từ hôn nhau, đến hôn nhau trần truồng, rồi phang nhau.

26. Đâm nhau.

27. Chăm sóc có nghĩa là hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, nuôi dưỡng và yêu thương nhau.

28. Cùng nhau.

29. Trong trường hợp này, chúng được gọi là không cắt nhau, không giao nhau, hoặc không tiếp xúc nhau.

30. Tại sao yêu nhau mà cứ làm cho nhau đau khổ?

31. Chúng tôi đều ăn cùng nhau, chơi bóng rổ với nhau.

32. Họ phải lòng nhau lập tức và yêu nhau say đắm.

33. Chúng tôi thích nhau; chúng tôi thích những thứ giống nhau.

34. Vậy chúng ta hãy “nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau”.

35. Chúng ta coi nhau như anh em và thương mến nhau

36. Họ sát cánh với nhau và cần đến nhau rất nhiều.

37. Chúng ta đều khác nhau với những quan điểm khác nhau.

38. Hai thần thoại khác nhau, hai thế giới quan khác nhau.

39. Chi phí của hàng hóa giống hệt nhau từ các nguồn miễn thuế khác nhau có thể rất khác nhau.

40. Tín hiệu là như nhau, âm thanh nền là như nhau.

41. Họ ôm lấy nhau và bước đi sóng đôi bên nhau .

42. Đầu tiên là khi phân tử Heli chạm nhau, chúng đẩy nhau.

43. Cơ trơn của các cơ quan khác nhau thường rất khác nhau.

44. Liệu họ sẽ nhận ra nhau và yêu nhau như kiếp trước?

45. Các kênh khác nhau sẽ có tỷ lệ lưu lượng truy cập khác nhau từ nhiều nguồn lưu lượng khác nhau.

46. Điều này bao gồm việc “nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau”.

47. Máy xay sinh tố khác nhau có các chức năng khác nhau.

48. bạo lực với nhau ghét bỏ nhau càng cay đắng càng tốt

49. 2 người yêu nhau, rồi họ sống với nhau, và 1 ngày họ ko còn gì để nói với nhau nữa.

50. Hai trang này không giống nhau trừ khi được đặt giống nhau.