Từ điển Việt Nhật

Bộ từ điển Tiếng Việt sang Tiếng Nhật, gọi tắt là Từ điển Việt Nhật.

Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Việt đã được dịch nghĩa sang Tiếng Nhật, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ.

Bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Nhật khá đa dạng về từ vựng, và sẽ tiếp tục được cập nhật dưới tự đóng góp của nhiều bạn. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các từ vựng mới, và sẽ bổ sung, sưu tầm thêm các mẫu câu mới. Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tìm kiếm và nghiên cứu...