Nghĩa của từ nheo bằng Tiếng Việt

nheo
[nheo]
xem cá nheo
sheat-fish
Close slightly (one eye), narrow
Nheo mắt nhắm đích
To close one's eye and aim at the target.

Đặt câu với từ "nheo"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nheo", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nheo, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nheo trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đồ chim nhăn nheo!

2. Đừng có mè nheo thế.

3. Ổng đã bắt đầu nhăn nheo.

4. Những người nhăn nheo; 41.

5. Cô ta không nheo mắt.

6. Cậu đá lông nheo với tôi.

7. Nhưng già và nhăn nheo hơn.

8. Cô ta đá lông nheo với tớ!

9. Ôi đừng giọng mè nheo chứ.

10. Mô phỏng các bề mặt nhăn nheo.

11. Ba chú mèo con bắt đầu nheo nhéo.

12. Cố nheo mắt lại hay gì đó nhé.

13. Nè, Đại tá, đồ em bé mè nheo!

14. Cánh hoa có móc; hai thùy hoặc nhăn nheo.

15. Đừng để tôi dùng giọng mè nheo nha.

16. Tớ cứ tưởng như là Rita đang mè nheo.

17. Nó cũng là một đứa mè nheo như mày.

18. Hay mè nheo mỗi khi có chuyện không vui.

19. Anh nheo mắt vào như là đang ngắm súng ấy.

20. Họ chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

21. Nó có kiểu môi nhăn nheo, phong cách kỉ nguyên 1940.

22. Da ông đã nheo lại vì dầm mưa dãi gió.

23. Bỗng anh ta nheo mắt, nụ cười tắt hẳn trên môi.

24. 10:10—Làm thế nào ‘kẻ nheo mắt’ gây ưu sầu?

25. Anh thấy khuôn mặt này, những nếp nhăn nheo này ?”

26. Nốt chai già nua nhăn nheo như bà tôi ấy.

27. Ta thích cách nàng nheo mắt lại khi nàng ghen.

28. Và trong khoảnh khắc này, con quỷ mè nheo biến mất.

29. Mắt thiếp không nheo lại và chàng chưa trả lời câu hỏi.

30. Cô vụt chạy qua chỗ Guxev, chỉ nheo mũi về phía anh ta.

31. Mè nheo, năn nỉ, bắt ép và chế nhạo ít khi thành công.

32. Dáng roi roi, mắt nheo Iại dưới nắng, sắc như mắt chim ưng.

33. Kenny G nheo mắt với tôi, rồi đưa cái kèn sax soprano lên môi.

34. Ê này, nhìn cái túi da nhăn nheo tôi nhặt bên ngoài sảnh này.

35. Nếu da em càng lúc càng nhăn nheo, anh vẫn yêu em chứ?

36. Lớp da ở môi âm hộ có thể trơn láng hoặc hơi nhăn nheo .

37. Không ai muốn già—da nhăn nheo, mắt kém, lãng tai, và chân tay run rẩy.

38. Đôi mắt lồ lộ của Sharon nheo lại khi cô nhìn tôi với vẻ trách cứ .

39. Anh mè nheo em đã đời vụ cái cửa sổ và giờ nhìn anh xem.

40. Tớ để dành cho cậu một miếng khá là nhăn nheo với một ít tóc trong đó.

41. Đôi mắt xám tựa như hai chú cá nhợt nhạt mắc kẹt trên gương mặt nhăn nheo.

42. Bởi vì cô chỉ cần đá lông nheo một cái là đủ nổi phong ba rồi.

43. Iping đồng tính với đuôi nheo, và tất cả mọi người trong trang phục dạ tiệc.

44. Tôi nheo mắt trước màu trắng loá mắt khi Hassan và tôi bước qua chiếc cổng sắt.

45. Và giờ tôi đang nheo mi, định hình xung quanh lồng ngực, định hình giống 5 dây cung.

46. Cho hắn nhìn cái cổ áo nhỏ, thấy cả khe ngực, và đá lông nheo với hắn ư?

47. Khóc mãi không ngừng và mè nheo không dứt dẫn tới những nỗi sợ vô lí.

48. Sau đó, khuôn mặt của ông già nhăn nheo bản thân từ từ vào một biểu thức mới.

49. Rồi mẹ của nó nheo mắt nhìn tôi và nói: “Tỉ số bàn thắng là hai một đó.”

50. Mắt anh nheo lại, lạnh lùng, đầy vẻ đe dọa —không có chút gì dịu dàng, yếu đuối.