Từ điển Nga - Việt

Bộ từ điển Tiếng Nga sang Tiếng Việt, gọi tắt là Từ điển Nga - Việt.

Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Nga đã được dịch nghĩa sang Tiếng Việt, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ.

Bộ từ điển Tiếng Nga - Tiếng Việt khá đa dạng về từ vựng, và sẽ tiếp tục được cập nhật dưới tự đóng góp của nhiều bạn. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các từ vựng mới, và sẽ bổ sung, sưu tầm thêm các mẫu câu mới. Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tìm kiếm và nghiên cứu...