Từ điển Việt - Đức

Bộ từ điển Tiếng Việt sang Tiếng Đức, gọi tắt là Từ điển Việt - Đức.

Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Việt đã được dịch nghĩa sang Tiếng Đức, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ.

Bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Đức khá đa dạng về từ vựng, và sẽ tiếp tục được cập nhật dưới tự đóng góp của nhiều bạn. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các từ vựng mới, và sẽ bổ sung, sưu tầm thêm các mẫu câu mới. Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tìm kiếm và nghiên cứu...