Mẫu câu cho từ điển

Những mẫu câu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, hỗ trợ các bạn tra cứu câu văn, dịch nghĩa câu văn.

Chúng tôi hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, danh sách các câu văn sẽ liên tục được cập nhật thêm

Các bạn có thể tra cứu câu văn thông qua từ khóa, hệ thống sẽ gợi ý các câu liên quan và có nhiều nội dung được dịch song ngữ hoặc nhiều ngôn ngữ khác nhau

Tiếng Anh
Tiếng Anh

3.440.416 Câu

Tiếng Việt
Tiếng Việt

1.229.225 Câu

Tiếng Hàn
Tiếng Hàn

449.076 Câu

Tiếng Nhật
Tiếng Nhật

413.533 Câu

Tiếng Trung
Tiếng Trung

343.817 Câu

Tiếng Pháp
Tiếng Pháp

574.761 Câu

Tiếng Đức
Tiếng Đức

808.071 Câu

Tiếng Nga
Tiếng Nga

388.885 Câu

Tiếng Ý
Tiếng Ý

130.807 Câu

Tiếng Hà Lan
Tiếng Hà Lan

239.418 Câu

Tiếng Hindi
Tiếng Hindi

72.479 Câu

Spanish
Spanish

66.241 Câu

Tiếng Lào
Tiếng Lào

45.027 Câu