Nghĩa của từ 'm bằng Tiếng Pháp

àlui, lui il, lui le, l'

Đặt câu có từ "m"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "m", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ m, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ m trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. M' n school niet, m' n huwelijk niet

2. Grogan was niet meer.Hij had m' n vader gedood, m' n zus verkracht en vermoord, m' n ranch platgebrand, m' n hond doodgeschoten en m' n bijbel gestolen

3. Gimpo heeft twee start- en landingsbanen (3600 m×45 m & 3200 m×60 m), twee passagiersterminals, en een vrachtterminal.

4. M' n collectie erotica

5. M. Macon werd overgeplaatst.

6. Belazer m' n vriend niet

7. Kijk naar de wijzers, M.

8. Misschien heb je ' m wel vermoord

9. Waarom moedig je ' m aan?

10. Ik laat ' m dichterbij komen

11. Langzaam doe ik sneeuw in m' n mond...... zodat ie m' n adem niet ziet

12. Een margriet, m' n lievelingsbloem

13. Hier kunnen we ' m vastzetten

14. Waarom grijp je m' n knie?

15. Daarom verborgen ze ' m zo goed

16. M' n studievriendje had ' n motorfiets

17. Ja, een wijdte van 2 m.

18. Ik werd vergezeld door ouderling M.

19. Mag ik m' n pen terug?

20. Laten we ́m opblazen met kernbommen.

21. De golf komt van achteren aanzetten waar het rif zakt van ongeveer 12 m naar zo'n 450 m.

22. Hij heeft op m' n tong gebeten

23. Zet ' m maar weer op het officiersverblijf

24. YR: Ja, een wijdte van 2 m.

25. Gast, een deuk in m' n kap

26. Stop het spul in m' n tas

27. Wanneer zag je ' m voor ' t laatst?

28. Schop ' m niet in z' n kruis

29. Ik wil best m' n toekomst horen

30. Is er al nieuws over m' n vrouw?

31. Nee, m' n zoon, God beschermt zijn voorvechters

32. (95) De jonge en ontmoedigde openhartchirurg Russell M.

33. Steel je dan m' n horloge niet meer?

34. Moet ik soms in m " n broek schijten?

35. Moraliteit met hoofdletter M aanpakken is een reusachtig project.

36. Wettelijk: Colaflesje Vordering: M&M's met pinda

37. Het glipt me steeds door m’ n vingers

38. M' n heup.Ja, in je heup onder de huid

39. U krijgt drie maanden in de Rose M. Singergevangenis...

40. 508 m (Wordt voltooid in 2003) Taipei Financial Center

41. In de Romeinse telling betekent de letter “M” 1000.

42. Als je ́m laat knappen geef ik je honderd dollar. "

43. Vraag een cursist de volgende uitspraak van president Russell M.

44. " Aan Paardenkop, met liefs van Geoffrey Dickens, M. P. "

45. Kwamen ze verleidelijker dan duivelinnen, m' n zielenrust verstoren

46. Bij de eerste ging ik op m' n bek

47. Voor neurologische verwondingen, raad ik de M.5 neuraal net aan.

48. Hij heeft me m' n familie ontnomen in jouw naam

49. Ik was in slaap gevallen, en miste m' n kans

50. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium; de ouderlingen Russell M.