Đặt câu với từ "sao"

1. Sao đó thì sao ư?

2. Sao sáng nhất trong chòm sao này là sao Aldebaran, một sao màu cam, thuộc lớp quang phổ K5 III sao khổng lồ.

3. Trong đó có hai loại saosao tốt và sao xấu.

4. Nó chi chít saosao.

5. sao, tại sao tôi phải biết?

6. Không sao rồi.Không sao. lại đây nào

7. Sao, anh không muốn mở cửa sao?

8. Ba ngôi sao chính (sao alpha) của ba chòm sao này tạo thành mảng sao Tam giác mùa hè nổi tiếng.

9. Sao, chuyện dời qua nhà giam là sao?

10. Nếu bà thấy không sao thì chẳng sao.

11. Sao, cậu có hẹn hò hay sao thế?

12. Sao Thổ nghe rất rõ, thưa Sao Mộc.

13. Sao, anh còn nghỉ giải lao nữa sao?

14. Hồ sơ sao rồi?Có sao lưu chưa?

15. SAO CHỔI VÀ HIỆN TƯỢNG MƯA SAO BĂNG

16. Thứ tự dịch chuyển bao gồm Sao Thổ, Sao Mộc, Sao Hỏa, Mặt Trời, Sao Kim, Sao Thủy, Mặt Trăng (từ hành tinh xa nhất đến hành tinh gần nhất)).

17. Ngôi sao thứ nhất trong hệ là một ngôi sao dưới khổng lồ, còn ngôi sao thứ hai là một ngôi sao lùn cam.

18. Tại sao, thịt cừu - tại sao, lady -! Fie, bạn slug- Abed - Tại sao, tình yêu, tôi nói - madam yêu - tại sao, cô dâu!

19. Là sao Bắc Cực của chòm sao Thiên Long.

20. Sao Thái Bạch, tên gọi cổ của Sao Kim.

21. 10 Các vì sao và chòm sao* trên trời+

22. Đó là ngôi sao trong chùm sao Đại hùng.

23. Thế còn, sự sống trên sao Hỏa thì sao?

24. Có thể các chữ cái bên cạnh bảy ngôi sao đánh vần là Tauran, một cái tên cho sao Kim Ngưu, một chòm sao gồm bảy ngôi sao gọi là chòm sao Pleiades?

25. Không sao đâu, tại sao ngươi lại đến đây?

26. Đó là sao Sirius trong chòm sao Thiên Lang.

27. Giải thưởng Sao Khuê (Sao Khue Award) năm 2005.

28. Tại sao?Vì điện thoại hư rồi. Là sao?

29. Tại sao, Sao cô ta lại phản ứng như thế?

30. Con này thì sao?Chạy hay không chạy sao hả?

31. Biết vì sao tôi làm vậy không, Sao-Lẻo Bẻo?

32. Chòm sao Tiên Nữ là một trong những chòm sao.

33. Benford không sao giải thích được tại sao lại thế.

34. Chứ sao.

35. Sao biển?

36. Chùy sao?

37. Cấp sao biểu kiến của ngôi sao này là 2.6.

38. Một ngôi sao đang rơi từ chòm sao Thiên Long.

39. Sao, làm việc tại Quốc gia Nguyệt san sao rồi?

40. Chứ sao?

41. Bụi sao.

42. thật sao?

43. Sao vậy?

44. Thiệt sao?

45. Không sao.

46. Vậy sao?

47. Anh biết sao tôi biết anh đồng tính?- Làm sao?

48. Nó nằm cách sao Beta Librae khoảng 2 độ bắc, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Xứng.

49. Chứ sao!

50. Tại sao?

51. Sao băng?

52. Sau đó là Kỷ nguyên suy biến, các ngôi sao sẽ cháy hết năng lượng, để lại tất cả các ngôi sao có khối lượng là tàn dư sao - sao lùn trắng, sao neutron và lỗ đen.

53. Ngôi sao khối lượng thấp này có phân loại sao M4V, nơi xếp nó vào một trong số các ngôi sao được gọi là sao lùn đỏ.

54. Tôi muốn biết hắn nói sao, tại sao hắn làm vậy.

55. Chẳng sao.

56. Comedian sao?

57. Sao rồi?

58. Thì sao?

59. Sao chổi?

60. Nó có cấp sao biểu kiến 2,57, khiến nó trở thành ngôi sao sáng thứ ba trong chòm sao.

61. Thật sao?

62. Sao thế?

63. Gàu sao?

64. “Tại sao không ai hỏi làm sao tôi ở Bắc Philadelphia?”

65. Hai vệ tinh tự nhiên Ganymede của Sao Mộc và Titan của Sao Thổ còn lớn hơn cả Sao Thủy).

66. Bao gồm sao Kim, sao Thuỷ, sao Hoả, và Trái Đất, rồi tiếp theo là 2 hành tinh to lớn.

67. Sao nào đội tóc giả và sao nào từng phẫu thuật.

68. Sao cô ta biết?Nếu tôi cần hỗ trợ thì sao?

69. Quên chuyện vệ tinh Sao Hải vương hay Sao Mộc đi.

70. Ngoài vũ trụ, sao Thổ và sao Hải Vương thằng hàng.

71. Ngoài vũ trụ, sao Thổ và sao Hải Vương thằng hàng

72. Lalande 21185 là một ngôi sao thuộc chòm sao Đại Hùng.

73. Sao, cậu muốn đánh à, cứ tự nhiên đi, sao đâu.

74. Sao con lại quan tâm đến các chòm sao thế, Casey?

75. Làm sao chúng ta biết “ngôi sao” mà các nhà chiêm tinh nhìn thấy không phải là ngôi sao bình thường?

76. Cụm sao Hồ Điệp (còn gọi là Messier 6, M6 hay NGC 6405) là một cụm sao phân tán gồm các ngôi sao nằm trong chòm sao Thiên Hạt (Scorpius).

77. Sao, em nghĩ sao về " mái nhà yêu dấu " của chúng ta?

78. Những ngôi sao như vậy thường được gọi là sao lùn đỏ.

79. Ba ! Vậy là sao ! Sao ba bảo sẽ không có ai mà.

80. Cho đến năm 2006, ngôi sao có cấp sao tuyệt đối cao nhất là LBV 1806-20, với cấp sao −14,2.