Đặt câu với từ "aan jou"

1. Aan jou de keuze.

2. Wie... gaf het aan jou?

3. En hij twijfelt niet aan jou?

4. Ik ruik het aan jou ook.

5. Ik heb mezelf aan jou gegeven.

6. Ik wil graag maken het aan jou.

7. Jezus’ offer is Jehovah’s geschenk aan jou.

8. Ik draag deze plek aan jou over.

9. We hebben een beveiliger toegewezen aan jou.

10. Geven we ons onderzoek aan jou over?

11. CA: Kevin, alle macht aan jou, mijn vriend.

12. Het enige buitengewone aan jou is je fantasie.

13. En ik wilde het net aan jou vertellen.

14. Dat is aan jou, ik stem toch tegen.

15. Hij denkt niet aan jou en jouw gevoelens.

16. Dit was toch niet meer aan jou besteed.

17. Het is nu aan jou en aan het marinedepartement.

18. Ik zou m'n gevatheid wel aan jou willen geven.

19. ♫ Waarom blijft de herinnering aan jou hangen ♫

20. o mama, zo’n bloem doet mij denken aan jou.

21. Denk je dat we onze ziel aan jou verkopen?

22. Als het aan jou had gelegen was ik dood.

23. Ik heb mijn droombeeld over jouw toekomst opgedrongen aan jou.

24. De tickets worden niet vergoed maar het is aan jou.

25. Hij heeft de controle van Robbin industries aan jou nagelaten.

26. Zodra hij dood is, heeft Maroni niets meer aan jou.

27. Of misschien moeten we ons aanpassen, onze trouw aan jou opnieuw beloven.

28. Zeg het aan jou lag, Aaron, wat zou je dat ik doe?

29. Ik denk altijd aan jou, Joe, net zoals jij altijd aan mij denkt.

30. Daarom zou deze oudere broer van jou... een geschenk aan jou willen geven.

31. 44 Hij zal aan jou lenen, maar jij zult niets aan hem lenen.

32. Ik brand nog liever de ganse zaak af voor ik ze aan jou geef.

33. Als ik de bal niet doorgeef aan jou, zou je nooit de bal aanraken.

34. Luister, Pa haalt het geld dat ie aan jou geeft rechtstreeks uit zijn pensioenfonds.

35. Of zoals de balletdanser Alonzo King zei: "Wat interessant is aan jou ben jij."

36. + 19 Laban antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een andere man.

37. Ik laat het aan jou over, om in samenwerking met onze magistraten een leger te vormen.

38. Zoals ik de opdracht gaf aan jou u achter de stadsmuren te bewegen als een instrument.

39. Ik nam voor lief dat er geen lichaam werd gevonden want ik had mezelf verloren aan jou.

40. + 17 Trek nu in de lengte en in de breedte door het land, want aan jou zal ik het geven.’

41. Zijn vriendelijke antwoord luidde: ’Waarom denk je dat ik over wat extra geld zou beschikken dat ik aan jou kan lenen?’

42. Het is dan aan jou als onderwijzer om de behoeften van de gemeente te beschouwen in relatie tot het toegewezen materiaal.

43. 12 Het beste van de olie en het beste van de nieuwe wijn en van het graan, de eerste opbrengst,+ die ze aan Jehovah geven — ik geef het allemaal aan jou.

44. * 8 En ik zal aan jou en aan je nageslacht* het land geven waar je als vreemdeling woont+ — het hele land Kanaän — als een blijvend bezit, en ik zal hun God zijn.’

45. 11 Daarna moet je samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij jullie wonen blij zijn over alle goede dingen die Jehovah, je God, aan jou en je gezin heeft gegeven.