Đặt câu với từ "aan haar"

1. Ik twijfel aan haar loyaliteit.

2. Ze heeft veel aan haar hoofd.

3. Je doet me aan haar denken.

4. Ze had kanker aan haar eierstokken.

5. Ze bedacht't concept aan haar keukentafel.

6. Jij doet me aan haar denken.

7. Waarom zit ik aan haar vast?

8. door Jehovah’s oordeel aan haar eind.

9. Ze heeft een hoop aan haar hoofd.

10. Ze wil je aan haar kant krijgen.

11. Daarna gaf ze ze aan haar contactpersoon.

12. 'Een beschaving kent men aan haar gevangenen.'

13. Wat, sta jij ook aan haar kant?

14. Er is voor God niets aanvaardbaars aan haar.

15. " Beloof alles aan haar, " " Beloof haar alles " enzovoort.

16. Ik zocht iets wat me aan haar herinnerde.

17. 17 Esther bleef gehoorzaam aan haar pleegvader, Mordechai.

18. Je denkt aan haar en bla bla bla.

19. Ik heb aan haar, deze verstuiking te danken.

20. Ze voegt een locatie-extensie toe aan haar campagne.

21. Ik ben door een voormalige zendingscollega aan haar voorgesteld.

22. Het was het enige aandenken aan haar geliefde man.

23. Jullie overheid is trots op het bloed aan haar handen.

24. Ik heb nog wel herinneringen aan haar in het zand.

25. Hanna hechtte echter duidelijk waarde aan haar band met Jehovah.

26. En één met wat vlees aan haar beenderen, in Godsnaam.

27. Misschien zal ik een donatie geven aan haar favoriete doel.

28. We zweren trouw aan haar met een zoenoffer van vlees...

29. Mei-Yi draagt dit nummer op aan haar pasgetrouwde vrienden.

30. Onze wijze van ontwikkeling heeft niet voldaan aan haar beloften.

31. 3 Zelfs een jakhals laat haar jongen aan haar tepels drinken.

32. 'Als oude man, zal ik ze niet aan haar lot overlaten.

33. Nu besef ik dat die zegen aan haar te danken was.

34. Waarom zou de prinses in het geheim aan haar tante schrijven?

35. Nog even en je hele dag is zonder te denken aan haar.

36. Ze heeft de wereld aan haar voeten omdat ze van adel is.

37. Oma kreeg altijd pijn aan haar knieën als ze te lang moest staan.

38. Zou ze, in gehoorzaamheid aan haar vader, opdracht geven het kind te doden?

39. Uiteindelijk onderging Sara enkele operaties aan haar oren en kon daarna goed horen.

40. Uw vrouw moet erg blij zijn dat u weer aan haar zijde staat.

41. ‘Toen we door een moeilijke periode gingen, vertelde mijn vrouw dat aan haar ouders.

42. 11 want je zult gevoed worden aan haar troostende borst en helemaal verzadigd worden

43. En toen ze daar genoeg van had, heeft ze hen aan haar draken gevoerd.

44. Jaren geleden zat de familie van een klein bejaard Deens vrouwtje aan haar bed.

45. „We besteden enkele zaterdagen en doordeweeks enkele middagen aan het werken aan haar huis.”

46. Na de dienst ging ze lesgeven aan haar jeugdwerkklas, en ik ging naar de zondagsschool.

47. „Niemand mocht uit haar beker drinken, aan haar tafel eten of op haar stoel zitten.”

48. Ondanks tegenstand van haar familie is ze God jarenlang trouw gebleven, tot aan haar dood.

49. Zo geeft een moeder immunoglobulinen door aan haar kind en verschaft het daarmee waardevolle immuniteit.

50. Ze kwam haar middelbareschooldiploma laten zien aan haar grootvader, die al een tijdje invalide was.

51. Toen ze het midden van de rivier bereikte, kwam het water tot aan haar nek!

52. Het hart van de koning was verzacht, en hij gaf gehoor aan haar smeekbede.3

53. Een vrouw liep door de slagen die ze kreeg blijvende schade aan haar oog op.

54. Toen ze op het randje van de dood stond, dacht ze aan haar familie in Utah.

55. Mijn werkgevers hebben gehoord... dat je jouw aandelen in het bedrijf aan haar oom wilt verkopen?

56. De lange gras ritselde aan haar voeten als de White Rabbit haastte zich door - de bange

57. 14 Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie, zal binnenkort verdiend aan haar eind komen.

58. Mrs Hall zei dat zijn hond niet geen zaken aan haar gasten bijten hebben, er was

59. PM: Ze nam toen ontslag uit het Congres en begon aan haar trage en moeizame herstel.

60. Ze heeft alles gedaan wat ze moest doen behalve aan haar patient verteld dat ze dood gaat.

61. Ze wil gewoon dat haar man haar helpt om zich aan haar nieuwe omgeving aan te passen.

62. Volgende keer als je niet aan haar wilt denken steek dan maar een naald in je oog.

63. Daarom wordt met onderworpenheid van de vrouw aan haar man beslist niet bedoeld dat ze inferieur is.

64. Ze is tot aan haar dood op 24 november 1969, toen ze 84 jaar was, getrouw gebleven.

65. Aangezien de Wet volmaakt was, konden de Israëlieten niet aan haar hoge maatstaf voldoen (Psalm 19:7).

66. Dus Hall en Henfrey, eerder beteuterd, tenen terug naar de bar, gebarend to uit te leggen aan haar.

67. Als onze aarde dus aan zichzelf zou worden overgelaten, zou ze „verslijten” en definitief aan haar einde komen.

68. HANNA was druk bezig met de voorbereidingen voor de reis en probeerde niet aan haar problemen te denken.

69. Verteller: Met een matras op de grond en een veiligheidskoord begon Lynn aan haar klim van 18 meter.

70. Ik zie hoe zij tijd aan haar bediening besteedt en anderen tracht te helpen hun leven te verbeteren.

71. Met de hulp van haar familie en haar gemeente past ze zich nu goed aan haar nieuwe omstandigheden aan.

72. Dat koord herinnerde haar aan haar hoop dat zij en haar familie de verwoesting van de stad zouden overleven.

73. Ook aan haar was af te zien dat ze altijd hard aan de zijde van haar man had gewerkt.

74. Ja, inderdaad, maar (...) niet door een daad van God: dat de wereld ziek is, is aan haar bewoners te wijten.”

75. Toen ik van mijn zending terugkeerde, ontmoette ik een prachtige jonge vrouw met lang zwart haar tot aan haar taille.

76. + Daarna gaf ze er ook van aan haar man toen die bij haar was, en ook hij ging ervan eten.

77. Er was altijd iets essentieel 'Carly's aan haar, maar het karakter en verhaal werden aangepast aan degene die haar speelde.

78. De gewoontes van vlijt en hard werken die ze aan haar kinderen doorgaf, wierpen door de jaren heen vrucht af.

79. Het is duidelijk dat het niet frustrerend voor haar was zich aan haar man te onderwerpen. — Spreuken 31:10-29.

80. Toen Arlene na haar vakantie naar Kenia terugkeerde, bood zij aan haar plaats op de overboekte vlucht af te staan.