Đặt câu với từ "aan de overkant"

1. Aan de overkant.

2. Je werkt dus aan de overkant?

3. De dichtsbijzijnde buren zijn aan de overkant.

4. Wij verkopen geen sigaretten. Aan de overkant wel.

5. Vrienden aan de overkant komen van pas.

6. Aan de overkant, Greely's Bierhuis en Biljart.

7. Dat Gatsby's huis aan de overkant staat.

8. Waarom je nummer als't aan de overkant is?

9. In het huis aan de overkant van de straat.

10. Een priester die er langskwam, ging aan de overkant voorbij.

11. De kerk is juist aan de overkant van de straat.

12. Ik heb gehoord dat het beste restaurant van Moskou hier aan de overkant is.

13. Hierdoor kunnen zelfs degenen die wat trager zijn veilig aan de overkant komen.

14. Toen het signaal klonk, stak ik over en kwam veilig aan de overkant.

15. Die verklaring van de buren aan de overkant van het gangpad... vond ik erg overtuigend.

16. ‘Jawel’, antwoordde hij, ‘aan de overkant, een paar huizen verderop woont een bejaard echtpaar.’

17. 5 Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.

18. Aan de overkant van het Kanaal in Engeland werd in februari 1685 een katholiek koning.

19. Op een avond bracht ze iets naar een buur aan de overkant van de straat.

20. maar eenmaal aan de overkant, ontdekt het team dat, wederom, de sprinkhanen nergens te bekennen zijn.

21. Je krijgt je eigen hut en aan de overkant van de Smalle Zee een huis met bedienden.

22. Al die mensen renden langs de noordelijke oever en kwamen nog eerder dan de boot aan de overkant aan!

23. Zo was er ook een leviet die, toen hij bij de plaats kwam en hem zag, aan de overkant voorbijging.

24. Mijn vrouw stond aan de overkant van de straat en gaf Cooper een teken dat hij over moest steken.

25. Tijdens de bespreking verzamelden zich een aantal politieagenten, brandweerlieden en ambulancehulpverleners bij een bushalte aan de overkant van de straat.

26. Later werd de huidige terminal gebouwd aan de overkant van de startbaan en de luchthaven kreeg de naam: Jomo Kenyatta International Airport.

27. Aan de overkant van de haven en bijna onder de brug, op Bennelong Point, staat Sydneys in het oog springende operagebouw.

28. En we krijgen de verzekering dat het stokbrood vanochtend vroeg in een winkeltje aan de overkant van het zendelingenhuis is gebakken.

29. Op het moment dat je aan de overkant bent, snij je de touwen door en de brug stort in achter je, net op tijd.

30. Ons is ter gehore gekomen dat een klein deel van de Perzische schepen schuilt voor de storm... net aan de overkant van de zeestraat.

31. Dit betekende dat hij door het Jordaandal tot beneden de zeespiegel afdaalde totdat hij ’de grenzen van Judea aan de overkant van de Jordaan’ bereikte (Markus 10:1).

32. Tot haar grote verbazing zag ze aan de overkant van het dal een huis met glanzende, gouden ramen, en ze besefte al gauw dat het haar eigen huis was!

33. Op een munt uit de vierde eeuw voor onze jaartelling staat een vergelijkbare omschrijving, waarin de Perzische regeerder Mazaeus de regeerder wordt genoemd van de provincie „aan de overkant van de Rivier”.

34. In de veronderstelling dat hun broeders aan de overkant van de Jordaan een daad van afval hadden bedreven, maakten de westelijke stammen zich op om tegen de ’opstandelingen’ ten strijde te trekken.