Đặt câu với từ "'k"

1. Toen president Boyd K.

2. Pagina 54: Greg K.

3. Haal je k-pot.

4. Ziektekosten, tandartskosten, een 401-K...

5. Eerst enkele van president Boyd K.

6. M'n aap heeft een K ingeslikt.

7. Omdat ik jou bescherm, K-dog.

8. 'k Kan ook de hoeren wegsturen.

9. Welkom bij de K Desktop Environment

10. en zie ’k weer uw aangezicht?

11. Schermvergrootglas voor de K Desktop Environment (KDE

12. Dit geeft de V. K. regering uit.

13. Wij stellen u voor de ouderlingen Keith K.

14. Special K, steen van God. Zo praat Dean.

15. Voor ieder stelsel van keuzes is K dimensieloos, echter de numerieke waarde van K zal verschillend zijn in ieder stelsel...

16. / k / eef s / echts voor die 500 meter.

17. Onder, linkerinzet: een gegraveerd portret van Newel K.

18. Begin met een lege kartonnen doos, zoals president Boyd K.

19. Daar gingen zij boven de kruidenierswinkel van Newel K.

20. 'k Heb zelfs geen paar minuutjes voor een blindedarmoperatie.

21. Als ’k denk aan zijn wonden voor onze strafwaardigheid,

22. Formulier 1099-K wordt jaarlijks op 31 januari per post verzonden.

23. Monson, eerste raadgever in het Eerste Presidium; president Boyd K.

24. Sub-Q vitamin K en vers bevroren plasma pre-op.

25. Hij vaarde op de K-27 toen de reactor lekte.

26. Terwijl het V. K. en de Verenigde Staten rijker en rijker worden.

27. 'k Ben'n klif opgekropen en daar waren ze, pal onder mij.

28. Tenzij dit degene was waarin K een fooi vergeten te geven is.

29. ‘De jongeren van deze tijd groeien op in vijandig gebied’ (president Boyd K.

30. De volgende artiest is K. M. Yoon, een echt interessante Zuid- Koreaanse kunstenaar.

31. Hij zegt met trots over zichzelf: "K. Eulemans mag er eens achter komen."

32. Juryleden uit het V. K., in de justitie uit het V. K., willen een live getuige zien om te zien of er tekenen van leugenachtigheid zijn - met de ogen knipperen, de aarzeling.

33. Hier zie je Afrika's totale schuld en, ter vergelijking, het begrotingstekort van het V. K.

34. K L Jensen heeft in 1915 bewezen dat er een oneindig aantal irreguliere priemgetallen bestaat.

35. De school werd gehouden in een kamer op de eerste verdieping van de winkel van Newel K.

36. Er is een heel O. K. team, anesthesist, verpleegkundigen, en behalve mijzelf nog een andere dokter.

37. Rond dezelfde tijd dat ouderling Perry met de mariniers in Japan was gelegerd, was president Boyd K.

38. Zijn vader Louis K. Diamond was een arts en zijn moeder, Flora Kaplan, was lerares, taalkundige en concertpianiste.

39. Het volgende stuk in Siberië naar Krasnoyarsk, op een Russische binnenlandse vlucht van KrasAir, gespeld K- R- A- S.

40. Het volgende stuk in Siberië naar Krasnoyarsk, op een Russische binnenlandse vlucht van KrasAir, gespeld K-R-A-S.

41. Tijdens de gisting worden de vitaminen B2 en K gevormd en komen er mineralen als ijzer, calcium en kalium vrij.

42. Enkele bekende manga die in deze stijl worden getekend zijn: Sazae-san Nono-chan Baito-kun Azumanga Daioh Lucky Star K-On!

43. Elementen die vergelijkbare chemische eigenschappen hebben, hebben atoommassa's die bijna gelijk zijn (bijvoorbeeld Pt, Ir, Os) of die regelmatig oplopen (bijvoorbeeld K, Rb, Cs).

44. Er stond op geschreven: ‘De beste wensen en zegeningen aan Elder Nulu, een moedige en gelukkige zendeling; 25 juni 1987; [ondertekend:] Boyd K.

45. De K-klasse-kruisers werden ontworpen in de jaren '20 en gebouwd in overeenstemming met de 6.000 tons-limiet voor kruisers, die opgelegd werd aan Duitsland door het Verdrag van Versailles.

46. Afkortingen van eenheden kunnen ook worden gebruikt met de afgekorte voorvoegsels y, z, a, f, p, n, μ, m, c, d, da, h, k, M, G, T, P, E, Z en Y.

47. Mijn vader werkte bij de Missouri-Kansas-Texas Railroad (een spoorwegmaatschappij die ook wel M-K-T of Katy werd genoemd), dus we konden met z’n allen op zijn werknemerspas met de trein naar familieleden en naar congressen.